Administratorem Państwa danych osobowych jest Ruch i Rehabilitacja Ryszard Biernat z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 75/18, 10-230 Olsztyn. 

 

Dane osobowe zbierane są na podstawie zgody w celu rejestracji uczestników szkoleń. Dane osobowe mogą być także przetwarzane do celu marketingu produktów własnych na podstawie uzasadnionych interesów Administratora. 

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Ruch i Rehabilitacja Ryszard Biernat w związku z prowadzoną z Administratorem współpracą w zakresie realizacji szkoleń i ścisłym związkiem organizacyjno-prawnym. 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, liczony od pierwszego dnia roku kalendarzowego, następnego po roku świadczenia usługi. 

 

Przysługuje Państwu prawo: dostępu do wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

W celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o zgłoszenie takiego zamiaru Administratorowi na adres e-mail: szkolenia@biernat.co

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, dla którego są zbierane. Niepodanie danych uniemożliwi nam świadczenie dla Państwa swoich usług.